0

Stabilizacja gruntu - komu zlecić?

mieszanie gruntu

Stabilizacja gruntu pomaga w uzyskaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych podłoża pod dalsze prace budowlane. Stabilizacje gruntu wykonuje się na podłożach o niskiej nośności. Kluczowym etapem stabilizacji gruntów jest rozsypywanie spoiwa. Do tego celu używa się różnego rodzaju spoiwa hydraulicznego, czyli cement, wapno, a zarówno różnych mieszanek Silment, Teramix, Lipidur czy Tefra. Rodzaj spoiwa wykorzystywany jest w zależności od miejsca przeprowadzanej stabilizacji. Po tym etapie przeprowadza się mieszanie gruntu. Do tego używa się specjalnych urządzeń, jakie mieszają grunt rodzimy ze spoiwem hydraulicznym. Kolejnym etapem jest zagęszczenie gruntu, do którego wykorzystuje się walec kołkowy, stalowy gładki oraz walec guma, dzięki jakim otrzymuje się wymagane parametry.

Końcowym etapem jest profilowanie gruntu. Dzięki temu otrzymuję się właściwy profil gruntu zgodny z dokumentacją. Stabilizacje gruntu powinno wykonywać się pod okiem profesjonalnych wykonawców. Właśnie takie prace możemy zlecić specjalistycznym firmą. Na rynku polskim jest mnóstwo firm, jakie dysponują trafnie przeszkolonych pracowników, którzy dysponują ogromną wiedzę na temat tych prac. Doświadczone firmy dysponują dzisiejsze maszyny i urządzenia, jakie pozwalają na dokładną stabilizację gruntu. Takich wykonawców możemy szukać za pomoc różnych stron internetowych. Możemy również skorzystać z różnego rodzaju forum dyskusyjnego, na jakim zamieszczane są opinie klientów, którzy korzystali z usług takich fachowców.